Volledige Disclaimer

Disclaimer voor www.thesishulp.nl
ThesisHulp.nl, hierna te noemen ThesisHulp, verleent u hierbij toegang tot www.thesishulp.nl en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen.
ThesisHulp behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Privacy Policy, GDPR (/AVG) en thesishulp.nl

Met de wijzigingen die 2018 en de AVG met zich mee hebben gebracht hebben we besloten een aparte pagina toe te wijden aan de privacy policy van thesishulp. Deze kun je bekijken door te klikken op: ‘Privacy Policy‘.

Beperkte aansprakelijkheid

ThesisHulp spant zich in om de inhoud van www.thesishulp.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op www.thesishulp.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van ThesisHulp.
In het bijzonder zijn eventuele prijzen op www.thesishulp.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.
Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op www.thesishulp.nl. ThesisHulp oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.
Voor op www.thesishulp.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan ThesisHulp nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij ThesisHulp en haar bezoekers.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van ThesisHulp, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. U kunt eventueel contact opnemen met de auteur via Google+.

Overig

ThesisHulp.nl, scriptieBoeken.nl en StatistiekmetSPSS.nl worden gehost via versio.nl.

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

scriptiehulp, terug naar thesis hulp