Resultaat APA stijl rapporteren > t-toets

Onderstaande handleiding is opgesteld volgens de APA-stijl normen voor rapporteren van toets resultaten zoals voorgeschreven in de hoe rapporteer ik t-toets resutaten in apa-stijlAPA-stijl Publication Manual

t-Toets rapporteren

Het APA stijl rapporteren van de t-Toets resultaten.

Simpel gezegd moeten vier zaken beschreven worden bij het t-Toets rapporteren in APA stijl:

 1. De gebruikte statistische test
  De t-Toets/t-Test’ in dit geval + was deze t-toets ‘paired samples’  of ‘independent samples’?
  Weet je niet zeker ANOVA de juiste toets is, gebruik dan deze wizard.
 2. Wat er dmv de t-Toets getoetst werd
  Wat (welke conditie) vergeleek je precies met wat?
 3. SPSS t-Test outputt toets rapporteren, voorbeeld APA rapporteren van SPSS output, t-toets– Significantie (p)
  – Gemiddelde (M)
  – Standard Deviatie (SD)
 4. Conclusie/overkoepelend geheel

1 | De gebruikte statistische test

“A paired (/independent) samples t-test was conducted to compare..”

2 | Wat werd precies vergeleken met wat?

“A paired (/independent) samples t-test was conducted to compare [hier noem je je afhankelijke variabele] in [hier noem je een conditie van je onafhankelijk variabele] and [noem hier je onafhankelijk variabele in de andere conditie] conditions.”

Dit maakt bij het invullen (met een voorbeeld waarbij de afhankelijk variabele = uren geslapen, en de onafhankelijk variabele = caffeine) hetvolgende:

“A paired (/independent) samples t-test was conducted to compare the number of hours of sleep in caffeine and no caffeine conditions.”

3 | SPSS output

 • Significantie (Sig.)
 • Mean (gemiddelde, M)
 • Standard Deviation (SD)

Vul bij  de resultaten in, weergeven in de SPSS OUTPUT van de t-Toets.

“There was [a significant/not a significant] difference in the scores for [onafhankelijk variabele eerste conditie] (M=, SD=) and [onafhankelijk variabele andere conditie]  (M=, SD=) conditions; t()=, p =

Beide condities hebben hun eigen gemiddelde (M) en standard deviatie (SD). Deze kun je in de SPSS output vinden in de (Paired Samples) Statistics tabel.

In ons voorbeeld:

apa t-toets rapporteren SPSS

Voor het t toets rapporteren in APA stijl ontbreken nu nog drie waarden.
Dit zijn de waarden die de echte t-Toets resultaten bevangen.
In volgorde van links naar rechts:

 • de ‘degrees of freedom’ (df)
 • de ‘t-waarde’ (t)
 • en de ‘significantie waarde’ (p)

t-toets rapporteren APA stijl, SPSS output, voorbeeld 3

Nu heb je de kern van de t-Toets in APA stijl gerapporteerd. Je bent bijna klaar.

“There was a significant difference in the scores for caffeine (M=5.4, SD=1.14) and no caffeine (M=9.4, SD=1.14) conditions; t(4)=-5.66, p = 0.005.”


Blijft dit lastig? Bekijk dat eens onze pagina over ‘hulp bij scriptie‘ via thesishulp en onze partners.

Of lees ons artikel over:


 

4 | Samenvoegen

Begin met je zin uit deel 1 (de test die je gebruikt hebt) en deel 2 (wat heb je vergeleken met wat):

“A paired (/independent) samples t-test was conducted to compare hours of sleep in caffeine and no caffeine conditions.”

Voeg hier de zin uit deel 3 (SPSS output; significantie, gemiddelde en standaard deviatie) aan toe:

“A paired (/independent) samples t-test was conducted to compare hours of sleep in caffeine and no caffeine conditions. There was a significant difference in the scores for caffeine (M=5.4, SD=1.14) and no caffeine (M=9.4, SD=1.14) conditions; t(4)=-5.66, p = 0.005.”

 

Je hebt nu je t Toets resultaten correct in APA stijl gerapporteerd.

In praktijk wordt het echter vaak gewaardeerd als hier nog een zinnetje aan toevoegt waarin je nog even toelicht wat dit nu daadwerkelijk betekent. Dit maakt het ook voor mensen die niet de details van je onderzoek kennen toch duidelijk wat her resultaat is. Ben hier erg voorzichtig met het noemen van causaliteit, denk goed na of je gevonden verschil enkel een correlatie aantoont of dat er sprake is van causaliteit. (Het uitvoeren van een paired samples t-Toets in plaats van een independent samples t-Toets doet een design vermoeden waarbij er gesproken kan worden van causaliteit maar check dit bij je eigen (of externe) begeleider  voordat je dit definitief maakt!)

Algemene informatie over APA-stijl rapporteren om mee af te sluiten;

APA t-toets rapporterenAPA staat voor American Psychological Association en is een organisatie voor academici (voornamelijk -maar niet uitsluitend- psychologen) in de Verenigde Staten. Deze academische schrijfstijl is ook in Nederland een norm aan het worden voor het academisch schrijven.
Je kunt de APA publication Manual bestellen op bol.com voor ongeveer 30 euro.

 

Lees meer over..


Optie 1

extraessay.com

essay/scriptie laten schrijven, als beste gestes

Optie 2

grademiners.org

scriptie laten schrijven beste nr 2

Optie 3

dissertationguru.net

scriptie laten schrijven, beste partij nr 2