Resultaat APA stijl rapporteren > ANOVA

hoe rapporteer ik ANOVA resutaten in apa-stijl

Onderstaande handleiding is opgesteld volgens de APA-stijl normen voor rapporteren van toets resultaten zoals voorgeschreven in de APA-stijl Publication Manual


ANOVA

Weet je niet helemaal zeker of ANOVA überhaupt wel de juiste toets is? Gebruik dan eerst onze tool om te achterhalen wat de juist statistische toets is voor jouw onderzoeksdesign: welke statistische toets moet ik gebruiken?“.

Thesishulp tip: Merk je dat je te veel tijd verdoet op social media terwijl je eigenlijk wilt studeren? Het kan zijn dat je een van de vele studenten bent die last heeft van procrastinatie.

Probeer de gratis app die studenten probeert minder gevoelig te maken voor de immediate gratification van social media, netflix en andere ‘temptations’

ANOVA resultaten in APA stijl rapporteren

Let op:
er is een verschil tussen one-way * ANOVA rapporteren en two-way ANOVA rapporteren (2 of meer onafhankelijk variabelen).
In dit overzicht bespreken we het rapporteren van de one-way ANOVA resultaten.

* ‘one-way ANOVA‘: een one-way ANOVA wordt -in tegenstelling tot een two-way ANOVA- gekenmerkt door een onderzoeksdesign met 1 onafhankelijk variabele (dit is datgene waar je verschil al bekend is, ookwel ‘predictor’ variabele genoemd.)

ANOVA rapporteren


Scriptie Lifehack
Waar niet iedereen aan denkt is de optie om een scriptie te laten schrijven puur om als inspiratie en voorbeeld te gebruiken. Je kunt zo een framework en een volledig voorbeeld in één krijgen waar je zelf mee verder op weg kunt. → scriptie laten schrijven door extraessay.


Hoe rapporteer ik mijn ANOVA resultaten in APA-stijl?

Simpel gezegd moeten vier zaken (1 t/m 4) beschreven worden bij het APA stijl rapporteren van je ANOVA resultaten:

 1. De gebruikte statistische test.
  De ‘ANOVA’ (‘analysis of variance’) in dit geval met de toevoeging ‘one-way‘ (of ‘two-way’ bij meerdere onafhankelijke variabelen))
  Weet je niet zeker ANOVA de juiste toets is, gebruik dan deze
  wizard.
 2. SPSS output ANOVA
  – Test-value (‘F’)
  – Significantie (p)
  – Degrees of freedom (df, between & within)
 3. SPSS output van post hoc tests
  Verschillen tussen welke condities zijn nu precies significant? Denk hierbij bijvoorbeeld aan Tukey‘s.
  – Significantie (p) 
  – Gemiddelde (M)
  – Standard deviatie (SD). 
 4. Conclusie/overkoepelend geheel.

ANOVA rapporteren

1 | Benoem de statistische test en variabelen

“A one-way (/two-way) ANOVA was conducted to compare [hier noem je je afhankelijke variabele] between [hier noem je de meerdere levels van je onafhankelijk variabele] conditions.”

Dit maakt bij het invullen (met een voorbeeld waarbij de afhankelijk variabele = ‘minuten over examen X gedaan’, en de onafhankelijk variabele = level van ervaring (‘beginner’, ‘advanced’ etc)) hetvolgende:

“A one-way (/two-way) ANOVA was conducted to compare the number of minutes it took to complete exam X between ‘beginner’, ‘intermediate’ and ‘advanced’ experience.”

 

2 | SPSS output ANOVA; test-value F, ‘df’ en Significantie

“There was a statistically significant difference between groups (F(,) = p = ).

Vul bij alle   de resultaten in, weergeven in de SPSS OUTPUT van de ANOVA.
Bij het uitvoeren van de ANOVA in SPSS krijg je veel verschillende Output tabellen, maar voor nu richt je je op de tabel met de titel ‘ANOVA’.ANOVA output rapporteren screenshot, df F en Sig

 • ..between groups (F(…←,…) = …, p = …)  -> vul hier de waarde onder kolom ‘df‘, rij ‘Between Groups‘ in.
 • ..between groups (F(…,…←) = …, p = …)  -> vul hier de waarde onder kolom ‘df‘, rij ‘Within Groups‘ in.
 • ..between groups (F(…,…) = …←p = …)  -> vul hier de waarde onder kolom ‘F‘ in.
 • ..between groups (F(…,…) = …, p = …← -> vul hier de waarde onder kolom ‘Sig.’ in.

 

Nu heb je de essentie van de ANOVA in APA stijl gerapporteerd. Helaas zijn we nog niet klaar
 

3 | ANOVA post-hoc tests ‘Tukey’

We moeten nu post-hoc test gaan uitvoeren om te achterhalen welke ‘levels’ van de onafhankelijke variabele het precies zijn die significant verschillen. Nu hebben we namelijk alleen geconstateerd dat er verschillen zijn, niet tussen welke levels dit is.  | Extra uitleg: Waarom post-hoc tests na ANOVA?
In ons voorbeeld;
Is het significante verschil dat we gevonden hebben een verschil tussen ‘advanced’ en ‘beginner’ of tussen ‘intermediate’ en ‘advanced’ of beide combinaties?

Voor de (one-way) ANOVA is de Tukey post hoc test de meest gebruikte methode om (in SPSS) na het uitvoeren van de ANOVA te kijken welke condities het nu exact zin die significant van elkaar verschillen. Mocht je dus uberhaupt geen significante verschillen hebben uit je ANOVA (d.w.z. ‘p > 0.05) dan is het eigenlijk niet nodig om verder te analyseren.

Bekijk in je SPSS output de tabel ‘Multiple Comparisons’

Hier kun je zien (door ofwel naar te kijken naar waar sign. kleiner is dan .05, of te zoeken naar de asterisk (*) in de ‘mean difference‘ kolom) binnen je eerder gevonden ‘overal’ significantie, voor welke groepen dit nu precies is.output post hoc na ANOVA om te rapporteren
In dit voorbeeld zijn het de groepen ‘beginner‘ en ‘intermediate‘ die significant van elkaar verschillen. Maar ook ‘beginner‘ en ‘advanced‘ verschillen significant van elkaar. (Tussen ‘intermediate’ en ‘advanced’ heb je dus geen verschillen gevonden).

 

4 | Samenvoegen en voila

Begin  met deel 1 (de test die je gebruikt hebt) en deel 2 (de statistische gegevens):

“There was a statistically significant difference between groups (F(,) = p = )”

Voeg hier de zin uit deel 3 (post-hoc toets gegevens) aan toe:

“There was a statistically significant difference between groups as determined by one-way ANOVA (F(,) = , p = ….). A Tukey post hoc test revealed that thetime to complete exam X was statistically significantly lower for theintermediate ( ± minutes, p = ) andadvanced group ( ± minutes, p = ) compared to thebeginner group ( ± minutes). There was no statistically significant difference between theintermediate andadvanced group (p = )”

De  “..( ± minutes, p = )..” die je een paar keer terug ziet komen in de uiteindelijke rapportage van je resultaten, kun je halen uit de ‘Descriptives table’ die je ANOVA toets bij de OUTPUT genereert.
Deze ziet er als volgt uit:

output voor het rapporteren van de ANOVA resultaten (SPSS)

Bij het rapporteren komt eerst het gemiddelde (‘Mean‘) van de genoemde groep, dan de standaard deviatie (‘Std. Deviation‘) met de eenheid erachter (bijv. minuten). Tot slot de significantie waarde uit de ‘Multiple Comparisons‘ table van de Tukey post hoc output.

“There was a statistically significant difference between groups as determined by one-way ANOVA (F(,) = , p = ….). A Tukey post hoc test revealed that the time to complete exam X was statistically significantly lower for the intermediate ( ± minutes, p = ) and advanced group ( ± minutes, p = ) compared to the beginner group ( ± minutes). There was no statistically significant difference between the intermediate and advanced group (p = )”

– – – 

Je hebt nu je resultaten correct in APA stijl gerapporteerd.

In praktijk wordt het echter vaak gewaardeerd als hier nog een zinnetje aan toevoegt waarin je nog even toelicht wat dit nu daadwerkelijk betekent. Dit maakt het ook voor mensen die niet de details van je onderzoek kennen toch duidelijk wat het resultaat is. Ben hier erg voorzichtig met het noemen van causaliteit, denk goed na of je gevonden verschil enkel een correlatie aantoont of dat er sprake is van causaliteit. (Het uitvoeren van een paired samples t-Toets in plaats van een independent samples t-Toets doet een design vermoeden waarbij er gesproken kan worden van causaliteit maar check dit bij je eigen (of externe) begeleider  voordat je dit definitief maakt!)

 

Algemene informatie over APA-stijl rapporteren om mee af te sluiten;

APA manual ANOVA rapporteren

APA staat voor American Psychological Association en is een organisatie voor academici (voornamelijk -maar niet uitsluitend- psychologen) in de Verenigde Staten. Deze academische schrijfstijl is ook in Nederland een norm aan het worden voor het academisch schrijven.
Je kunt de APA publication Manual bestellen op bol.com voor ongeveer 30 euro.

Meer tips & links..

Nr. 1
ExtraEssay

essay/scriptie laten schrijven, als beste gestes

Nr. 2
GradeMiners.org

essay/scriptie laten schrijven beste nummer 2

Nr. 3
Scriptiemaster.nl

Scriptiehulp en begeleiding bij schrijven essays