Een essay schrijven

essay schrijven

Een essay schrijven is een veelvoorkomende verwachting bij bijna elke hbo of universiteit in Nederland en België. Dit type van geschreven academisch werk is hier zeer gebruikelijk. Vaak wordt in Nederland de Engelse term essay gebruikt voor opdrachten om deze te differentiëren van de vaak meer omvattende scriptie of thesis. De term paper wordt ook vaak gebruikt om hetzelfde aan te duiden als een essay.

Als je voor je universiteit of hoge school de opdracht hebt gekregen om een essay, te schrijven moet je ervoor zorgen dat je de details van de opdracht goed begrijpt, zodat je precies weet hoe je het essay moet benaderen, wat er van je verwacht wordt en wat je focus moet zijn.
Het onderwerp van het essay kiezen. Als je eenmaal een onderwerp hebt gekozen, doe dan wat onderzoek en beperk je tot de belangrijkste argumenten die je wilt maken. De volgende stap is het maken van een geraamte voor de structuur van je essay, dit essay geraamte moet bestaan ​​uit een inleiding, tekst (met de argumenten) en een conclusie. Zorg dat ook nadat je essay is opgesteld, je nog voldoende tijd hebt om het te verbeteren.

Met dit 14 stappen tellende stappenplan voor het schrijven van een essay moet het je lukken!


Optie 1

extraessay.com

essay/scriptie laten schrijven, als beste gestes

Optie 2

grademiners.org

scriptie laten schrijven beste nr 2

Optie 3

dissertationguru.net

scriptie laten schrijven, beste partij nr 2

Schematisch overzicht van dit artikel over het schrijven van een essay:

Fase ‘A’
Controleer of je de opdracht goed begrijpt

 1. Lees je opdracht zorgvuldig (stap 1)
  1. Bekijk deze voorbeeld essays (optioneel)
  2. Probeer een voorbeeld te krijgen van een eerder gemaakt succesvol essay
 2. Check de randvoorwaarden (stap 2)
 3. Bepaal en beperk je focus (stap 3)

Fase ‘B’
Vooronderzoek voor je essay doen en de grove lijnen uittekenen

 1. Hoe vind je goede bronnen? (stap 4)
 2. Maak aantekeningen tijdens je vooronderzoek (stap 5)
 3. Formuleer de onderzoeksvraag voor je essay (stap 6)
 4. Formuleer je centrale these (stap 7)
 5. Creëer een geraamte voor je essay (stap 8)

Fase ‘C’
Het daadwerkelijk schrijven van je essay

 1. Werk je argumenten uit (stap 9)
 2. Werk je tegenargument uit (stap 10)
 3. Citeer je bronnen (stap 11)
 4. Schrijf de inleiding (stap 12)
 5. Schrijf de ‘concluderende’ paragraaf (stap 13)

Fase ‘D’
Het nakijken van je essay

 1. Neem de tijd om je essay te herzien (stap 14)

Fase ‘A’

Controleer of je de opdracht goed begrijpt.

Stap 1: Lees je opdracht zorgvuldig

Zoals hierboven al genoemd, maar oh zo belangrijk. Lees je opdracht zorgvuldig.
Je kunt een fantastisch essay schrijven maar als het niet voldoet aan wat er van je gevraagd wordt gaat dit je punten kosten.
Let op wat er precies van je gevraagd wordt, is je doel om te overtuigen (als een betoog) of is informeren het doel? Als dit niet duidelijk aangegeven is in de opdracht, overweeg dit dan aan de docent te vragen.

Je motivatie is misschien wel de belangrijkste voorspeller van succes bij het schrijven van een sterk essay. Je kunt hier onze top tips om gemotiveerd te blijven vinden en hoe procrastinatie en studie ontwijkend gedrag te voorkomen.

Het kan ook erg helpen om te beginnen met enkele voorbeeld essays waarbij er aantekeningen door de docent gemaakt zijn, waarbij uitgelegd wordt waarom bepaalde stukken zo goed zijn of juist niet, en wat er mist.

Voorbeeld essays:

Essay voorbeeld 1:

Een prijswinnend essay geschreven door een student (CETL, 2009)

Essay voorbeeld 2:

Oxford University press sample essay met uitgebreide notities (2011)

Stap 2: Check de randvoorwaarden

Controleer op opmaak- en stijlvereisten. Voor het schrijven van een essay voor een vak of een publicatie zijn er doorgaans specifieke opmaak- en stijlvereisten die je moet volgen. Lees je opdracht zorgvuldig om details hierover te vinden.
Let op details als ‘hoe lang je essay moet zijn’, ‘welke stijl te gebruiken’ en opmaakvereisten (zoals margegrootte, regelafstand en lettertype en -grootte).

Stap 3: bepaal en beperk je focus

Beperk je onderwerp zodat je essay een duidelijke focus heeft. Afhankelijk van je opdracht heb je misschien al een specifiek onderwerp waarover je zou moeten schrijven, of je wordt gewoon gevraagd om over een algemeen thema of onderwerp te schrijven. Als de opdracht je niet exact vertelt wat je onderwerp moet zijn, neem dan de tijd hier goed over na te denken. Probeer een specifiek onderwerp te kiezen dat interessant voor je is en waarvan je denkt dat het je genoeg materiaal geeft om mee te werken. Neem hierbij in overweging dat studenten eerder geneigd zijn voor hun essay een te breed onderwerp te nemen dan een te nauw gespecificeerd onderwerp.
Onthoud dat je hier nog steeds bij je docent om advies kunt vragen. Als je bijvoorbeeld twijfelt tussen meerdere onderwerpen of twijfelt of de scope wel geschikt is voor bijvoorbeeld de lengte van het essay dat je moet schrijven.

Fase ‘B’

Vooronderzoek voor je essay & de grove lijnen uittekenen

voorbeeld essay, bronnen zoeken met google scholar

Stap 4: Hoe vind je goede bronnen?

Zoek een aantal goede en betrouwbare bronnen bij je gekozen onderwerp.
Je kunt via google scholar (of bijv. JSTOR) eenvoudig up-to-date peer-reviewed artikelen te vinden die nauwkeurige, verifieerbare informatie over je onderwerp bieden.

In deze oriëntatie phase kun je natuurlijk ook wikipedia raadplegen. Dit is vaak een goede bron om je zelf te informeren in een nieuw onderwerp. Let er wel op dat wikipedia zelf als bron niet goed wordt gekeurd als bron voor een wetenschappelijk essay. Wel kun je als je een bewering vanuit wikipedia wilt refereren, op zoek gaan naar het wetenschappelijk artikel waar dit vandaan komt via de ‘references’ sectie onderaan de wikipedia pagina.

Wil je een uitgebreid stappenplan met exact hoe je de juiste zoektermen samenstelt? Bekijk dan dit uitgebreide artikel over hoe je een informatie en bronnen stappenplan voor je scriptie maakt.

Stap 5: Maak aantekeningen tijdens je vooronderzoek

Terwijl je (literatuur)onderzoek doet voor het schrijven van je essay, vergeet dan niet zorgvuldig aantekeningen te maken. Dit geldt voor ideeën die in je opkomen, vragen die je verder moet onderzoeken, en bronnen en referenties. Het kan je ontzettend veel tijd besparen niet door je browser history te hoeven gaan om de juiste bron terug te vinden.

Stap 6: Formuleer de onderzoeksvraag voor je essay

Kies een onderzoeksvraag om te beantwoorden of een probleem om aan te pakken. Terwijl je je vooronderzoek doet, zul je je onderwerp steeds verder specificeren. Je zou bijvoorbeeld kunnen ontdekken dat er een bepaalde vraag is die je wilt beantwoorden, of dat er een populair argument of theorie over je onderwerp is die je zou willen weerleggen. Zo’n soort vraag of kwestie is de ideale basis voor je essay.

Stap 7: Formuleer je centrale these

Formuleer je centrale these. Dit is de zin (of twee a drie zinnen) die je belangrijkste argument/statement samenvat. Dit is als het ware je antwoord op de vraag of het probleem dit je wilde behandelen, die je had gevonden in de vorige stap.
Wat hier helpt om dit goed te doen is na te denken over hoe je onderzoekvraag beantwoord wordt door je centrale these en of de rest van je essay dit antwoord goed kan verantwoorden.

Stap 8: Creëer een geraamte voor je essay

Maak een overzicht om je argumenten, je inleiding, je onderzoeksvraag en je centrale these te ordenen. Dit kan er als volgt uitzien:
(let op je hoeft bij een essay meestal geen abstract toe te voegen, de inleiding staat  meestal op zichzelf bij een essay)

 • Inleiding
  • onderzoeksvraag
 • Tekst (‘body’)
  • Centrale these
  • Argument ter ondersteuning van je centrale these (+ voorbeeld)
  • Tweede argument ter ondersteuning van je centrale these (+ voorbeeld)
  • (Derde argument ter ondersteuning van je centrale these (+ voorbeeld))
  • Tegen-argument (‘discussie’)
  • Verwerpen tegenargument (‘discussie’)
 • Conclusie
  • Korte concluderende samenvatting

Je kunt ook je essay voor je laten schrijven (bijvoorbeeld bij extraessay en grademiners.org) of professionele begeleiding inschakelen (scriptiemaster) als je niet genoeg hebt aan dit overzicht. Of lees eerst meer over scriptie ghostwriting en over je scriptie laten schrijven tegen betaling hier op thesishulp.nl

Fase ‘C’

Je essay daadwerkelijk schrijven

Stap 9: Werk je argumenten uit

Verwoord je argumenten nu in meer detail. Probeer in lijn met je overzicht voor elke argument dat je wilt noemen (meestal 1 tot 3) een alinea waarin je dit argument toelicht. Elke van deze alinea moet een kernzin bevatten, die lijkt op een miniatuurthese – hierin wordt kort het belangrijkste punt uitgelegd dat je met je alinea probeert te maken. Volg je kernzin op met een of twee concrete voorbeelden om je punt te ondersteunen.

Probeer te laten zien hoe de argumenten in elke paragraaf teruggaan naar de centrale these van je essay.

Stap 10: Werk je tegenargument uit

Doe hetzelfde voor je tegenargument. Kies als tegenargument het argument dat je denkt dat bij de lezer zal opkomen als voornaamste reden om (nog) niet overtuigd te zijn van de these die je in je essay probeert uit te dragen. Dit hoef je minder uitgebreid te doen dan bij je oorspronkelijke argument, maar probeer zo concreet mogelijk te zijn. Vaak is het hier vooral een kwestie van het juiste tegenargument kunnen voorspellen.

Stap 11: Citeer je bronnen

Citeer je bronnen zorgvuldig. Let hierbij ook op de stijl die van je veracht wordt. Elke stijl heeft specifieke regels voor bijvoorbeeld de opmaak en volgorde van de referentie lijst.
Het is niet altijd vanzelfsprekend wanneer je wel een referentie moet opnemen en wanneer niet. Doorgaans een goed vuistregel is dat wanneer je een aan je essay gerelateerd een statement maakt waarvan de waarheid is aangetoond/gedeeld met een experiment of peer-reviewed artikel, moet je hier een referentie van opnemen als je dit statement gebruikt in je essay.  (Dit komt neer op altijd refereren tenzij het iets een algemeen bekend feit is).
Een voorbeeld van een veelgebruikte ‘refereer stijl’ bij het schrijven van essays voor een universitaire of hbo opleiding is ‘APA’ stijl.

Een laatste tip om het bijhouden en citeren van je bronnen voor je essay of scriptie gemakkelijker en minder tijdrovend te maken, is het gebruik van referentie managers. Zo is er bijvoorbeeld twee goede gratis opties: Zotero en Mendeley. Lees hier meer over referentiemanagers voor je scriptie of raadpleeg deze ‘wanneer te refereren FAQ‘.

Stap 12: Schrijf de inleiding

Schrijf je inleiding. Het voelt misschien onnatuurlijk om dit nu pas te doen, maar dit gaat dit veel gemakkelijker en beter wanneer je je argumenten al hebt uitgewerkt en je je centrale these al hebt.
De inleiding moet een korte introductie zijn tot het onderwerp waarbij je ook je centrale these introduceert.

Een essay schrijven

Stap 13: Schrijf de ‘concluderende’ paragraaf

De ‘conclusie’ als afsluitende paragraaf. Je sluit je essay af met een paragraaf die in het kort centrale these van je essay herhaalt. Geef aan hoe je argumenten dit ondersteunen en vat in het kort je belangrijkste inzichten of argumenten samen. Je kunt ook vragen noemen die nog onbeantwoord zijn of ideeën die het waard zijn verder te onderzoeken.
Let er in deze paragraaf van je essay specifiek op dat je het kort houdt.
Voor de meeste essays hoort dit deel niet langer dan 1 of 2 alinea’s zijn.  Hoewel de juiste lengte varieert op basis van de lengte van het essay, mag deze doorgaans niet langer zijn ongeveer 3 zinnen per 500 woorden van het essay.

Fase ‘D’

Je geschreven essay nakijken

Stap 14: Nakijken, de laatste check(s)

Het is begrijpelijk dat wanneer je op dit punt bent van het schrijven van je essay, je niets liever wilt dan het inleveren en er niet meer naar om te kijken.
Dit echter niet verstandig. Het kan je namelijk enorm helpen om je geschreven essay later nog rustig door te nemen. Leest het wel prettig? Zijn de argumenten niet alleen overtuigend maar ook begrijpbaar, zijn ze duidelijk? Heb ik wel referenties opgenomen daar waar nodig? Overweeg ook je essay door een mede-student te laten lezen. Een ander perspectief kan veel inzicht geven met name in of de boodschap die jij in gedachten had ook wel duidelijk via het papier op de lezer overkomt.
Als je dit echt niet meer ziet zitten overweeg bijvoorbeeld iemand van fiverrr in te schakelen voor een proofreading. Bekijk ons artikel proofreadings, fiverr en scriptie vertalen voor meer informatie over het laten nakijken van je essay. Lukt het je niet om zo ver te komen, wellicht dat je dan een AI (bijvoorbeeld chatGPT kunt gebruiken voor een goede start), of overweeg een menselijke assistant of ghostwriter zoals een van de drie onderstaande opties.
In ons artikel over ghostwriters en het uitbesteden van een scriptie kun je meer lezen over de risico’s en of dit voor jouw wel verstandig is. Ons advies is altijd om het toch echt zelf te doen, zo leer je er ook het meest van!

Optie 1

extraessay.com

essay/scriptie laten schrijven, als beste gestes

Optie 2

grademiners.org

scriptie laten schrijven beste nr 2

Optie 3

dissertationguru.net

scriptie laten schrijven, beste partij nr 2

Of kies voor professionele hulp bij het schrijven van je essay door een terugbelverzoek te plaatsen op scriptiemaster.nl.