ThesisHelpers

thesishelpers, beschikbare schriptiehulp

Hieronder vind je de hulp codes en combinaties van codes actief op het thesishulp platform. De uitgegrijsde opties zijn tijdelijk niet beschikbaar.


Overweeg bij beperkte beschikbaarheid een van de volgende twee opties:


[ALG] Internationale Betrekkingen in Historisch Perspectief (UU, Master)
– [EN][NL] Journalistiek (UU, Master)
– [ALG] Geschiedenis (RUG, Bachelor)
– [SPEC][EN][NL] Engelse Taal en Cultuur (BA)
– [ALG][EN] Engels (Universiteit Utrecht, Master)
– [ALG] Geschiedenis (RUG, Bachelor)
– [SPEC][SPSS] Psychologie (UU, Master)
– [ALG] Rechten (Radboud Universiteit, Master)
– [ALG][SPEC] Fiscaal recht (Radboud Universiteit Nijmegen, Master)
– [ALG][SPEC] Nederlands (straf)recht (Radboud Universiteit Nijmegen, Master)
– [ALG][SPEC] Politicologie (Radboud Universiteit, Master)
– [ALG][SPSS] Psychologie (VU, Bachelor)
– [ALG][SPSS] Klinische Psychologie (VU, Master)
[SPEC] Sociale Planologie (RUG, Master)
[SPEC] Fiscaal recht (& rechtsgeleerdheid) (Universiteit Leiden, Master)
[SPEC] Bouwtechnische Bedrijfskunde/Vastgoedkunde (Bachelor)
[ALG][SPSS] Psychologie & MSMBBSS (UU, Master)
– [SPEC][SPSS] Psychologie (UU, Master)
– [SPEC][SPSS] Geschiedenis (UU, Bachelor)
 [ALG][EN] Literary Studies (Universiteit Leiden, Master)
– [SPSS] Psychologie (UU, Master)
– [SPEC][SPSS] Psychologie (UU, Master)
– [SPEC][SPSS] Geschiedenis (UU, Bachelor)
[ALG][EN] English Literature (Universiteit Leiden, Master)
[ALG]
Logopedie (Hogeschool Rotterdam)
– [ALG][EN] Engels (Universiteit Utrecht, Master)
– [ALG][EN] Amerikanistiek (Universiteit Utrecht, Master)
– [ALG][EN][NL] Cross-Cultural Communication & Linguistics (Newcastle University)
– [ALG] Pedagogische Wetenschappen (Radboud Universiteit, Master)
– [ALG][EN][NL] European Studies, (Nederlands Taal en Cultuur, Nederland-Duitsland Studies) (Master)
[ALG] Logopedie (Hogeschool Rotterdam, Bachelor)
– [ALG] Klinische Psychologie (en Orthopedagogie) (Vrije Universiteit Brussel, Master)
[SPEC][EN] Japanse Taal & Cultuur (Hoge School Zuyd, hbo)
– [SPEC][EN] Management, Economie & Recht (NHTV, hbo)
– [SPEC]Technische Bedrijfskunde (HU, +pre Master)
[SPEC] Grafisch Ontwerp (Eindhoven, hbo)

[EN][NL] Journalistiek (UU, Master)
[SPEC][EN][NL] Engelse Taal en Cultuur (BA)
[SPEC][EN][NL] Literary Studies (MA)
– [SPSS] Psychologie (UU, Master)
– [SPEC][SPSS] Psychologie (UU, Master)
– [SPEC][SPSS] Geschiedenis (UU, Bachelor)
[STAGE] International Business & Management (Avans, hbo)
– [SPEC][SPSS] Psychologie (UU, Master)
[EN][NL] Resource Ecology  (UU/Cornell, Master)
– [ALG][SPSS] Psychologie (UU, Master)
– [ALG][SPSS] Methods and Statistics of the Behavioural, Biomedical and Social Sciences (UU, Master)
[SPEC] Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek (TU Delft, Master)
[EN][NL] Engels en Amerikanistiek (Universiteit Utrecht)
[EN][NL] Engelse Taal en Cultuur (BA)
[SPEC][ALG]Biologie (&pedagogiek)  (Master)
[SPEC] Arabische taal (Bachelor):
[SPEC][EN]
Resource Ecology (political sciences & environmental sciences)  (UU/Cornell, Master)
[ALG]Quantitative  Finance (Universiteit van Amsterdam, Master)
[EN][NL] European Studies, (Nederlands Taal en Cultuur, Nederland-Duitsland Studies) (Master)
[EN][NL] Literary Studies (MA)
– [SPSS] Methods and Statistics of the Behavioural, Biomedical and Social Sciences (UU, Master)

Codes in grijs zijn voor onbepaalde tijd niet beschikbaar.


Vul de code in op het contactformulier op de homepage.

‘[SPEC]’ = te benaderen voor hulp bij zelfde specifieke opleiding
‘[ALG]’ = algemene afstudeerhulp, ongeacht welke studie
‘[SPSS]’ = statistiek/SPSS hulp
‘[NL]’ = extra focus op Nederlandse taal mogelijk
‘[EN]’ = extra focus op Engelse taal mogelijk
‘[STAGE]’ = hulp bij (vinden van) stage

Thesishulp blijft werken aan het uitbreiden van de beschikbare afgestudeerden. Helaas hebben we met name een tekort aan afgestudeerden met SPSS vaardigheden waardoor het mogelijk is dat deze voor langere tijd niet in bovenstaande lijst zullen voorkomen. Onze excuses voor dit tekort.
Hieronder vind je twee van onze externe partners waar mogelijk meer beschikbaarheid ligt. Dit zijn echter wel betaalde opties.

  • ExtraEssay voor het uitbesteden van scripties (goede partij maar levert geen nederlandstalig  werk) of lees ons artikel over het vinden van ghostwriters.
  • Scriptiemaster voor professionele scriptie begeleiding, of lees ons artikel over scriptie-hulp.