F.A.Q.

FAQ thesis hulp, SPSS, FAQ

Veel gestelde vragen (FAQ) bij het schrijven van een scriptie

 • 1e deel: vragen m.b.t. het platform thesishulp.
 • 2e deel: vragen m.b.t. Statistiek en SPSS.
 • 3e deel: vragen m.b.t. de opmaak van de Scriptie.

FAQ m.b.t. het platform thesishulp

  • Waarom zie ik nergens prijzen?

   ThesisHulp.nl is een platform om  studenten met afgestudeerden in contact te brengen.
   De prijzen gaan buiten ThesisHulp om.

  • Is het gratis?

   Het onderhandelen van prijzen gaat geheel buiten ThesisHulp.nl om. Bij Thesishulp
   wordt geprobeerd ook afgestudeerden aan te trekken die hun diensten gratis aanbieden.

  • Heb ik een garantie dat deze afgestudeerden ook daadwerkelijk alles goed nakijken en alle fouten uit mijn thesis halen?

   Nee, de beschikbare afgestudeerden op ThesisHulp zijn  gescreend op studie
   en afstudeerscripties, maar een dergelijke garantie kan helaas niet geboden worden.
   Lees voor meer informatie ook de ‘Disclaimer‘.

  • Is hulp bij scriptie toegestaan binnen mijn opleiding?

   Lastig te zeggen, het uitbesteden van de scriptie is niet toegestaan. Het vragen om tips of adviezen is echter wel toegestaan. Het vragen om hulp bij het schrijven van de scriptie is een grijs gebied. Vaak wordt gezegd dat het in theorie verboden is maar in de praktijk getolereerd wordt. Thesishulp laat iedereen vrij om desgewenst anoniem te blijven. Thesishulp stelt het verboden voor thesishelpers om de naam van de geholpen persoon  zomaar vrij te geven.

  • Is uitbesteden scriptie toegestaan ?

   Nee. Het uitbesteden van de scriptie is niet toegestaan. Het is meestal ook niet verstandig omdat naast de kans op betrapt worden, je risico’s loopt met plagiaat. Wat namelijk veel gebeurt is dat iemand die een scriptie ‘verkoopt’ of als ghostwriter werkt, een zelfde scriptie aan meerdere studenten verkoopt.
   Mocht je simpelweg geen andere optie hebben, ga dan enkel in zee met een partij die een goede ‘track-record’ en openbare referenties heeft zoals extraessay.
   Of lees eerst onze tips en waarschuwingen over het vinden van een scriptie ghostwriter hier op thesishulp.

  • Geldt dit allemaal ook voor essays ipv scripties?

   Ja. We spreken van scripties maar dit geldt ook allemaal voor essays of papers. Lees voor meer informatie ook ons ‘een essay schrijven‘ artikel met tips, adviezen en voorbeelden voor het schrijven van je essay.
   Dit geldt verder natuurlijk zowel voor hbo als wo scripties en essays.
   Wel valt ons op dat we veel verzoeken van hbo  studenten krijgen die informatie meer toegepast op specifieke hbo eisen willen hebben. Hier hebben we een apart artikel voor geschreven: ‘hbo-scriptie schrijven‘ met concrete tips en een stappenplan toegespitst op hbo eisen.

  • Ik wil alleen het Engels in mijn scriptie na laten kijken, hoe doe ik dit en hoe doe ik dit?

   Ja dit kan, kies in dit geval als code enkel de toevoeging [EN] (deze staan op de ‘Homepage‘)
   Er zal dan iemand gezocht worden die hier veel ervaring mee heeft.

  • Ik zoek een ghostwriter voor mijn scriptie, waar moet ik op letten?

   Gezien de risico’s die het laten schrijven van je scriptie door een ghostwriter met zich mee kan brengen hebben we een artikel toegewijd aan ‘scriptie door ghostwriter‘ met tips, waarschuwingen, en een algemeen waar je op moet letten als betalende student. Verder hebben we nog de informatieve pagina over het laten schrijven van je scriptie tegen betaling; ‘scriptie kopen‘.

  • Ik wil iemand die mij kan helpen met het SPSS in mijn scriptie, kan dit ook?

   SPSS wordt veel gebruikt binnen de (studie) psychologie en andere sociale wetenschappen. Kijk of er iemand afgestudeerd is op  psychologie. Neem vervolgens de de bijbehorende code over, neem ook de toevoeging [SPSS] over en vul dit in op het contact formulier gevonden op de ‘Homepage‘.
   Vaak wordt thesishulp ook gebruikt enkel om aan een thesishelper te vragen welke statitische analyse er gekozen moet worden. Aangezien het een beetje omslachtig om hier een thesishelper voor in te schakelen verwijzen we je hier door naar een tooltje (in beta) dat in je browser je helpt bij het kiezen van je juiste statistische toets: stevenpeutz.github.io

  • Ik zou na mijn studie als overbruggingsperiode wel tegen betaling willen helpen met het schrijven scripties, kan dat via thesishulp.nl?

   Ja, dat kan en is heel makkelijk. Kijk voor informatie over hoe je je kan aanmelden op het ‘bijbaantjes voor starters‘ deel.

FAQ m.b.t. SPSS en Statistiek:

  • Waarom maakt het uit of je van Samples of van Population spreekt?

   Van Samples wordt gesproken bij beschrijvende (descriptive) statistiek.  Dit is veelal correlational onderzoek en dit bepaalt (op basis van de measurement scale) wat voor statistische analyse je los kunt laten op je data. Bij experimenteel onderzoek (inferential statistics) wordt er ook vaak gesproken van zowel samples als een population. Dit is omdat er dan op basis van een sample voorspellingen worden gedaan over de gehele populatie (i.e. niet enkel je participanten). Hier horen andere statistische analyses bij.

  • Welk niveau hebben mijn variabelen? (nominaal, ordinaal,  interval of ratio?)

   Je variabelen zijn op nominaal niveau wanneer er sprake is van categorieen waarbij de ene categorie niet hoger is dan de ander (e.g. D66 stemmers en PvdA stemmers, mannen en vrouwen)
   Bestaan je variabele uit categorieen waarbij er wel een bepaalde rangorde of logische volgorde bestaat dan werk je met variabelen op ordinaal niveau (e.g. gezakt, een her, geslaagd)
   Van interval niveau is sprake wanneer naast de rangorde die bij ordinale variabelen aanwezig is, ook verschillen in rangorde tussen de plaatsen in rangorde gelijk zijn (e.g. het verschil tussen een ‘her’ (bijv. een 5) en een ‘geslaagd’ (bijv. een 7) kan 2 punten zijn zoals in het voorbeeld. Maar het slagen kan ook met een 8, en dan is er een verschil van 3. Een voorbeeld van een interval schaal is temperatuur in graden celsius, het verschil tussen 20°C en 30°C is hetzelfde als het verschil tussen 30°C en 40°C.
   De schaal van je variabele kan nog een stapje ‘hoger’. Dit zijn variabelen op ratio niveau. Jouw variabelen zijn op ratio niveau als aan de eisen van interval niveau wordt voldaan plus dat scores een absoluut nul-punt (‘true-zero’) hebben. Een voorbeeld van variabele op ratio niveau is leeftijd. Iemand van 20 is immers 2 keer zo oud als iemand van 10, en er zijn geen mensen die -1 jaar oud zijn.

  • Ik moet een betrouwbaarheidsinterval berekenen, hoe dit ik dit?

   Deze vraag werd vaak gesteld voor met name hbo scripties. Vandaar dat we ons best hebben gedaan het berekenen van een (bij 95%) betrouwbaarheidsinterval zo goed mogelijk uit te leggen. Je kunt deze uitleg vinden op onze ‘betrouwbaarheidsinterval berekenen‘ pagina.

  • Wanneer moet ik een ANOVA gebruiken, en wanneer een independent (samples) t-test?

   Kort door de bocht: bij het vergelijken van een gemiddelde score (ook wel mean of mean score genoemd) op een independent variabele (dit wordt ook wel eens de predictor, manipulatie of onafhankelijke variabele genoemd), met een gemiddelde score op de dependent variabele (ookwel outcome of afhankelijke variabele genoemd) is het het best om een independent samples t-test te gebruiken. De ANOVA (Analysis of Variance) is voor de boven beschreven situatie waarbij er meerdere dependent variabelen tegelijkertijd vergeleken worden met de independent variabele (dit heeft te maken met de ‘family wise error rate’).
   Voor dit soort vraagstukken kun je natuurlijk ook de nummer twee in de thesishulp scriptieboeken top bekijken.
   Of gebruik een scriptje dat je 7 vragen (of minder) stelt over je onderzoek (denk hierbij aan het soort en aantal variabelen dat je gebruikt) en op basis van je antwoorden je de juiste statistische toets terug geeft: stevenpeutz.github.io

FAQ m.b.t. de opmaak van de scriptie:

 • Hoe moet de referentielijst (‘bronvermelding’) van mijn scriptie er uit zien?

  Ga hiervoor na welke set van stijlregels binnen jouw opleiding toegepast horen te worden, meestal zijn dit de APA-regels. In de APA Publication Manual staat dit beschreven inclusief voorbeelden.
  Voorbeelden van APA regels voor de referentielijst van je scriptie zijn:

  • Alfabetische volgorde (op de achternaam van de eerste auteur).
  • Na elke initiaal komt zowel  een punt als een spatie.
  • In de titel van de publicatie (of boek) hoort alleen het eerste woord met een hoofdletter.
  • Bij meerdere auteurs (bij een publicatie), hoort vòòr de laatste auteur een ampersand  (‘&’).
  • Na auteur(s) komt het jaartal van de publicatie.
  • Het jaartal moet tussen haakjes, dan titel, naam tijdschrift/boek (cursief), tot slot (evt.) de uitgeverij.

Een voorbeeld (in bold) van een titel in een referentielijst volgens APA-normen:

Smidts, A., Pruyn, A. T. H., & Van Riel, C. B. (2001). The impact of employee communication and perceived external prestige on organizational identification. Academy of management journal, 44(5), 1051-1062.

 • Wanneer schrijf ik welke getallen voluit (woorden) en welke als getal (numeriek)?

  Met de regel ’10 en hoger schrijf je numeriek (dus 10, 11, 12 etc) en getallen lager dan 10 schrijf je voluit (dus vijf, zes etc) ben je er al bijna.

  Echter zijn er een aantal uitzonderingen, getallen die buitenom de regel numeriek moeten:
  – nummers in de abstract en nummers in grafische weergave (grafieken en tabellen) ook wanneer lager dan 10,
  – nummers die meteen gevolgd worden door een meeteenheid (zoals 3-mg),
  – nummers voor ratio’s, percentages en andere vormen van verhoudingen (3:1, 4 times as many, 4th percentile etc)
  – nummers die staan voor datums, tijden, leeftijden of punten/scores op een schaal
  – verwijzingen naar tabellen, grafieken, rijen en kolommen.

  Getallen die buitenom de regel voluit (in woorden) moeten:
  – elk getal dat een zin begint,
  – veel voorkomende breuken (een derde)
  – universeel; geaccepteerd gebruik (twaalf apostelen)

  Denk eraan dat dit een lijst met uitzonderingen is, de normale regel is ‘getallen lager dan 10 in woorden (e.g. ‘negen’), 10 of hoger numeriek (e.g. ’11)’.

   


  terug uit Schrijfstijl, hoe schijf ik? FAQ